|

برنامه خبرساز سعید جلیلی برای زوج‌های جوان | ویدیو

لیلی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: سالی ۵ روز سفر برای زوج‌های جوان و ۳ روز سفر برای ۴ دهک پایین درآمدی به صورت رایگان در نظر گرفتیم.

لینک کوتاه کپی شد

سعید جلیلی ، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: سالی ۵ روز سفر برای زوج‌های جوان و ۳ روز سفر برای ۴ دهک پایین درآمدی به صورت رایگان در نظر گرفتیم. به میزانی که اشتغال و ساخت مسکن کم شده، ۳۰۰ هزار فقره ازدواج نیز کم شده است. طرح سفر، با استفاده از امکانات بلااستفاده دولتی اجرا خواهد شد.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

دیگر رسانه ها