|

پست اینستاگرامیِ پرستو صالحی در پاسخ به کیهان

پرستو صالحی در جواب روزنامه کیهان در اینستاگرام خود نوشت: دو تابعیتی نیستم و در تمام عمرم فقط ترکیه رفتم

لینک کوتاه کپی شد

پرستو صالحی در جواب روزنامه کیهان در اینستاگرام خود نوشت: دوتابعیتی نیستم و در تمام عمرم فقط ترکیه رفتم.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

دیگر رسانه ها