|

بیتابی سجاد عبادی در فراق همسرش + فیلم

شوهر آزاده نامداری پرچمی متبرک که آزاده از آن صحبت می کند را روی چشم می گذارد و می گرید.

لینک کوتاه کپی شد

شوهر آزاده نامداری پرچمی متبرک که آزاده از آن صحبت می کند را روی چشم می گذارد و می گرید.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

دیگر رسانه ها