|

کانونی جدید برای بازنشستگان تامین اجتماعی

کانون عالی کارمندان دولتی بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی در زمینه تامین منابع و بهره‌مندی از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی…

لینک کوتاه کپی شد

به گزارش ایلنا، کانون عالی کارمندان دولتی بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی با هدف ایجاد هماهنگی بین کانون‌های مرتبط استانی در زمینه تامین منابع و بهره‌مندی از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت های پزشکی راه اندازی شد.

هدف این کانون ایجاد پل ارتباطی بین جامعه هدف یعنی کارمندان بازنشسته که در زمان اشتغال تابع مقررات استخدامی نظام هماهنگ بودند و مراجع تصمیم‌گیر است.

بررسی و پیگیری مشکلات صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل ۲۹ قانون اساسی که متضمن حقوق حقه کارمندان بازنشسته می‌شود هم از دیگر اهداف راه‌اندازی این کانون است.

کانون عالی کارمندان دولتی بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی جهت ایجاد هماهنگی بین کانون‌های مرتبط استانی در زمینه تامین منابع و بهره‌مندی از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی اقدام خواهد کرد.

هیات موسس همچنین بر صیانت از حقوق مادی و معنوی تمامی اعضا و تلاش برای بهبود معیشت، رفاه خانواده و بازماندگان تاکید دارد ضمن اینکه بر تعامل دوجانبه با سازمان تامین اجتماعی به منظور رشد و ارتقای جایگاه سازمان و کانون و دفاع از کیان سازمان تامین اجتماعی مصمم است.

تعداد اعضای هیات موسس این کانون برابر اساسنامه  ۷۷ نفر است و هیات موسس طی سه سال برنامه‌ریزی و بررسی روند کار و با تایید مقامات مسوول، کانون عالی کارمندی بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی را به ثبت رسانده است.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

دیگر رسانه ها