|

مددجویان بهزیستی و کمیته امداد منتظر واریزی باشند

امروز شنبه 22 اردیبهشت مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریزی دارند.

لینک کوتاه کپی شد

تا ساعاتی دیگر مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد برای آنها واریز خواهد شد.

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از جارنیوز؛ از بهمن ماه سال ۱۴۰۲ تاریخ واریز مستمری مددجویان بهزیستی و کمتیه امداد تغییر کرد.

مددجویان بهزیستی و کمیته امداد هر ماه می توانند در ۲۰ هر ماه منتظر واریز مستمری خود باشند.

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

عصر تکنولوژی