|

کنایه سنگین آذری جهرمی به زاکانی

وزیر ارتیاطات دولت روحانی، نوشت: «درخت نیست که؛ چند تا نهاله که دارند جابجا می‌کنند. خودشون هم رفتتند و دیدن»

لینک کوتاه کپی شد

تصویر جدیدی از حاشیه اتوبان افسریه تهران بحث‌برانگیز شده است. آذری جهرمی (وزیر ارتباطات دولت روحانی) در اینباره نوشت: «درخت نیست که؛ چند تا نهاله که دارند جابجا می‌کنند. خودشون هم رفتتند و دیدن»

1973496_883

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

عصر تکنولوژی

نیازمندی‌ها