|

خبری مهم پیرامون پرداخت عیدی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد

پرداخت عیدی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد نهایی شده است؟

لینک کوتاه کپی شد

تاکنون، اعتبار مورد نیاز برای پرداخت عیدی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد فراهم نشده است.

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از روزنو؛ عیدی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد: در سال 1400، به اندازه‌ی یک ماه مستمری، عیدی به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد پرداخت می‌شد.

اما در سال 1401، این اعتبارات تامین نشده و مددجویان بهزیستی و کمیته امداد عیدی نگرفتند.

عیدی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد 1402 پرداخت میشود؟ بر اساس آخرین اطلاعات، اگر اعتبار لازم در سال 1402 فراهم شود، عیدی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد پرداخت خواهد شد.

تاکنون، هیچ خبری از پرداخت عیدی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد منتشر نشده و تاکنون اعتبارات لازم به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد، تخصیص نیافته است. در سال 1400، مبلغ عیدی برابر با یک ماه مستمری هر مددجوی بهزیستی و کمیته امداد بود.

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

عصر تکنولوژی

نیازمندی‌ها