|

آواز خوانی خارجی شکیب شجره تو برنامه چیدمانه جلوی مریم مومن و الهام حمیدی

شکیب شجره این هفته به همراه الهام حمیدی مهمان برنامه چیدمانه مریم مومن بود با آوازی که خواند توجه ها رو به خودش جلب کرد

لینک کوتاه کپی شد

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

عصر تکنولوژی