|

خبر فوری؛ جلسه مهم امروز وزیر کار برای افزایش حقوق کارگران

نمایندگان کارگری شورای عالی کار نسبت به دستمزد کارگران و عدم تناسب آن با تورم معترض هستند و خواهان افزایش حقوق برای نیمه دوم سال می باشند.

لینک کوتاه کپی شد

 امروز جلسه مهم وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی با اعضای شورای عالی کار برای بررسی وضعیت افزایش حقوق و دستمزد کارگران برگزار خواهد شد.

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از نبض بازار، جلسه سید صولت مرتضوی وزیر کار و سایر اعضای شورای عالی کار بنا بر اعلام رسانه ها امروز و با تاخیر یک ماهه برگزار خواهد شد.

صولت مرتضوی قول داده بود نهایت تا هفته گذشته درباره افزایش حقوق و دستمزد کارگران اظهار کند اما این اتفاق نیافتاد.

نمایندگان کارگری شورایعالی کار به شدت نسبت به دستمزد فعلی کارگران و عدم تناسب آن با تورم معترض هستند و خواهان افزایش حقوق برای نیمه دوم سال می باشند.

جلسه امروز دوشنبه هشتم آبان می تواند حاوی خبرهای بسیار مهمی درباره این موضوع باشد.

گفتنی است هر گونه افزایش دستمزد کارگران به طور مستقیم باید با افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی صورت گیرد.

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

عصر تکنولوژی