|

پست حاشیه ساز شروین حاجی پور در توئیتر را دیده اید؟

شروین حاجی پور: اگر می‌توانید انتخاب کنید که برای کدام کودکان گریه کنید و برای کدام نه، قطعا بشریت به پایان رسیده.

لینک کوتاه کپی شد

او نوشت: «اگر می‌توانید انتخاب کنید که برای کدام کودکان گریه کنید و برای کدام نه، قطعا بشریت به پایان رسیده.»

قفلصثلثق

منبع: برترین ها 

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

عصر تکنولوژی