|

جدول پخش برنامه‌های مدرسه تلویزیونی از شبکه آموزش چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰ اعلام شد.

لینک کوتاه کپی شد
1

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، برای روز چهارشنبه ۷ مهر اعلام شد.

شبکه آموزش:

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ٨ تا ٨:٣٠

کارگاه خوشنویسی - پایه۱۰ - رشته گرافیک -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا٩

آموزش نرم افزار رایانه (اتوکد) - مشترک همه پایه‌ها - رشته نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی -شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۹تا۹:۳۰

طراحی چهره -پایه ۱۰- رشته چهره سازی -شاخه کاردانش

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰

طراحی و مدل سازی و دوخت دامن - پایه ۱۰- رشته طراحی و دوخت- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۰:۳۰تا۲۱:۰۰

نقشه کشی فنی رایانه - پایه ۱۰- رشته نقشه کشی- شاخه فنی و حرفه‌ای

۶ پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

علوم و تفکر پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

ریاضی پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

ریاضی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

ریاضی پایه نهم

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:۰۰ تا۱۶:۴۰

فیزیک سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت۱۶:۴۰تا ١٧:۱۵

تفکر و سواد رسانه‌ای - مشترک تمام پایه ها- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۱۵تا ۱۷:۵۰

فیزیک سه - پایه ۱۲- علوم تجربی

ساعت ۱۷:۵۰تا ۱۸:۳۰

تفکر و سواد رسانه‌ای - مشترک تمام پایه ها- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه قرآن و معارف اسلامی:

ساعت ۸ درس

علوم ومعارف قرانی ۱رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۳۰

درس احکام۱

رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۱

درس هدیه‌های آسمانی پایه پنجم دبستان

ساعت۱۱:۳۰

درس آموزش قران پایه پنجم

ساعت ۱۵

درس آموزش قران پایه نهم

ساعت۱۵:۳۰

درس دین و زندگی پایه دهم

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه