|

انتقاد دلاوری از صف های طولانی واکسن؛اندازه تمام دنیا تو صف بودیم!

انتقاد دلاوری از صف های طولانی تزریق واکسن؛ اندازه تمام مردم دنیا در صف ایستادیم!

لینک کوتاه کپی شد

انتقاد دلاوری از صف های طولانی تزریق واکسن؛ اندازه تمام مردم دنیا در صف ایستادیم!


دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه