|

نظام آموزشی ایران و چالش ایجادِ جذابیت!

«در گزارش حاضر به یک چالش معنادار که نظام آموزشی کشورمان با آن رو به رو است اشاره می شود.»

لینک کوتاه کپی شد

شایانیوز؛ در روزهای و ماه های گذشته، آمارها و داده های ارائه شده از سوی وزارت آموزش و پرورش کشورمان حاکی از اُفت محسوس و قابل توجه آموزشی دانش آموزان ایرانی است. موضوعی که در آمارهای مرتبط با میانگین نمرات دانش آموزان در امتحانات نهایی خردادماه 1402 و مقایسه آن با دوره زمانی سال گذشته قابل مشاهده است. مثلا در رشته ریاضی فیزیک میان نمرات دانش آموزان 10.79 بوده که این میزان در سال 1401، 12.64 بوده است.

به گزارش شایانیوز؛ در رشته انسانی نیز میانگین نمرات دانش آموزان در سال 1402، 8.75 بوده که این میزان در سال 1401، 10.20 درصد بوده است. در این راستا، بسیاری از تحلیلگران و صاحب نظران حوزه آموزشی سعی داشته اند به این سوال پاسخ دهند که چرا به وضعیت کنونی در زمینه اُفت تحصیلی دانش آموزان رسیده ایم؟ برخی در پاسخ به این پرسش یه مشکلات اقتصادی اشاره دارند و تاکید می کنند که اوج گیری مشکلات اقتصادی در سال های گذشته در کشورمان سبب شده تا بسیاری از دانش آموزان حضور در بازار کار را به ادامه تحصیلِ باکیفیت‌تر ترجیح دهند.

با این همه، برخی نیز بر این باورند که نظام آموزشی اکنون با یک مشکل اساسی رو به رو است و آن این است که درس خواندن و تحصیل همچون گذشته از جذابیت برخوردار نیست. موضوعی که تا حد زیادی باز هم تابع مسائل و مشکلات اقتصادی است. زمانی تحصیلات عالیه داشتن می توانست تضمین کننده یک زندگی خوب و مرفه باشد با این حال اکنون دانش آموز ما شمار قابل توجهی از افراد تحصیلکرده اما بیکار را در جامعه مشاهده می کند. برخی افراد نیز تحصیلات عالیه دارند اما در رشته ای غیرمرتبط مشغول به کار و فعالیت اقتصادی هستند.

معادلاتی که همه و همه سبب شده تا این ذهنیت که راهِ رستگاری از مسیر تحصیل می گذرد، تا حد زیادی مخدوش شود. معادله ای که یکی از بروندادهای عینی خود را در قالب اُفت تحصیلی دانش آموزان به نمایش گذاشته است. البته که مخاطب قرار دادن این چالش نیز صرفا کارِ نظام آموزشی نیست. زیرا این سیستم مسوول بهبود اوضلاع اقتصادی و یا رفع کردن بسیاری از چالش های اقتصادی نیست.

با این همه، واقعیت این است که نظام آموزشی کشورمان در شرایط کنونی با یک بحران بزرگ رو به رو است و آن ایجاد جذابیت کردن برای درس خواندن و تحصیل است. به بیان ساده تر، جذابیتی که بتواند در بسیاری از اولویت‌های دانش آموزان ایجاد تغییر کند و انگیزه های تازه ای را در آن ها ایجاد نماید.

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

عصر تکنولوژی