|

سیاستمداران در این کشور ناپدید می شوند!

«در این گزارش به کشوری اشاره می شود که برخی سیاستمداران در آن به صورت ناگهانی ناپدید می‌شوند!»

لینک کوتاه کپی شد

شایانیوز؛ سازوکارهای حکمرانی و سیاسی در کشورهای مختلف، ماهیت متفاوتی دارند. در این راستا، نظام های سیاسی مختلف بنا بر ملاحظات و چهارچوب های خاص خود، نوع ویژه ای از کنش سیاسی را توسط سیاستمداران سبب می شوند. با این همه، گاه شاهد نمونه های عجیب و قابل تاملی در رابطه با ماهیت فعالیت و حیات سیاسی سیاستمداران مختلف در کشورهای خاص هستیم. شاید بتوان چین را یکی از کشورهای خاص در چهارچوب کنش و فعالیت سیاسی سیاستمداران آن ارزیابی کرد.

به گزارش شایانیوز؛ موضوعی که به ویژه در ماه های اخیر، جلوه های عینی تری را به خود گرفته است. در این راستا، شاهد بودیم که در فاصله چند ماه، دو مقام ارشد چینی یعنی وزیر دفاع این کشور و همچنین وزیر خارجه چین، به صوت ناگهانی از چشم انظار عمومی و رسانه ها غایب شدند. موضوعی که گمانه زنی های مختلفی را در مورد سرنوشت آن ها به وجود آورد. از یک سو، "لی شانگ فو"، وزیر دفاع چین و از سوی دیگر، "چین کانگ"، وزیر امور خارجه این کشور، ناپدید شده و گمانه زنی های زیادی در مورد سرنوشت آن ها به ویژه از سوی رسانه‌های غربی مطرح می شد.

با این حال، چند هفته پس از ناپدید شدن افراد مذکور، خبر استعفای آن ها از سِمت هایی که در اختیار داشتند منتشر شد. البته که در هر دو مورد، دولت چین دلیل اصلی غیبت افراد مذکور را مشکلات مربوط به سلامتی آن ها ذکر کرده بود. با این حال، واقعیت ماجرا آنگونه که منابع آگاه و رسانه های مختلف اعلام کرده اند این بوده که ظاهرا این دو نفر، در تحقیقات مرتبط با مبارزه با فساد در کشور چین، مجرم شناخته شده و سازوکارهای حکمرانی و به طور خاص نظام قضایی چین، برخورد سخت و تنبیهی را در قبال آن ها در پیش گرفته اند.

چین سال هاست که به واسطه نظام قضایی سختگیرِ خود و البته جدیت آن در برخورد با فساد، شهره شده است. در این چهارچوب، نظام حکمرانی چین به نوعی سعی دارد این پیام را به دیگر مقام های چینی برساند که هیچ یک مصونیت ندارند و در صورت انجام تخلف و نزدیک شدن به فضای فساد، با پیامدها و عواقب جدی مواجه خواهند شد. پیامدهایی که ابتدایی‌ترین نمود خود را در ناپدید شدن این افراد به نمایش خواهند گذاشت!

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

عصر تکنولوژی