|

بازی فکری؛ اگه هوش تو مغزت فوران می کنه سه اشتباه این کلینیک رو 15 ثانیه ای پیدا کن

تو این کلینیک حیوانات خانگی سه مورد اشتباه وجود داره که افراد عادی قادر به تشخیص اونا نیستند

لینک کوتاه کپی شد
2

spot-mistake-in-the-pets-clinic-65d2f7a5ca2bf77833146-1200-ezgif.com-webp-to-jpg-converter (1)

جواب بازی فکری

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

زمان شما به پایان رسید، آیا توانستید پاسخ را پیدا کنید؟ اگر هنوز در تلاش برای به دست آوردن پاسخ این هستید، ما پاسخ این معما را داریم. این بازی فکری یک راه عالی برای آزمایش مهارت های مشاهده و میزان تیزبینی شما است. اگر هنوز به جواب نرسیده اید، تصویر زیر این راه حل را بهتر درک می کند.

solution-to-spot-mistake-in-the-pets-clinic-65d2f7a5877b362323794-1200-ezgif.com-webp-to-jpg-converter

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

عصر تکنولوژی

نیازمندی‌ها