|

بازی فکری؛ اگه هوشت سرازیر شده بگو این آقا به قتل رسیده یا کشته شده؟

آیا شما می‌توانید به ما کمک کنید تا این معمای پیچیده را حل کنیم؟

لینک کوتاه کپی شد

فل

جواب بازی فکری

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

زمان شما به اتمام رسید، توانستید پاسخ درست را پیدا کنید؟ اگر هنوز در تلاش برای به دست آوردن پاسخ درست این هستید، پاسخ این معما پیش ماست. این بازی فکری یک راه عالی برای آزمایش مهارت های مشاهده و میزان هوش شما است. اگر هنوز به جواب نرسیده اید، تصویر زیر راه حل این سوال ما بود.

همانطور که می‌بینید، این اتاق به هم ریخته است و ساعت شکسته است. از طرفی این مرد دو عصا دارد که نشان می‌دهد بیمار است، پس خودش نمی‌تواند روی چارپایه برود تا خودش را بکشد، پس حتما کس دیگری او را به قتل رسانده است. از طرفی روی میز دو لیوان است. پس سناریوی درست این است، این مرد به قتل رسیده، ابتدا قاتل و مقتول با هم صحبت کرده اند، بعد درگیر شده و در آخر این مرد به قتل رسیده است.

فل

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

دنیای سلبریتی ها

عصر تکنولوژی

نیازمندی‌ها