|

از جذابیت های حیات وحش؛ بوفالوی طفلی که راه فرار نداشت نشست تا شیر ها بخورنش

توی این ویدئو حمله گله شیر ها به بوفالوی تنها را خواهید دید.

لینک کوتاه کپی شد
12

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

  • مروک ارسالی در

    نتیجه:اخلاقیات وجود خارجی ندارد.آن تنها تفسیر ما از شرایط و طبیعت است.به عنوان مثال:می گوییم خدا مهربان و بخشنده است.حال در این ویدئو نسبت به شیرها بخشنده بوده ظاهرا،اما نسبت به گاومیش چطور؟

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

عصر تکنولوژی

نیازمندی‌ها