|

افشاگری جنجالی قلیچ علیه محمدحسین میثاقی

ادعای سنگین پیشکسوت پرسپولیس درباره جانشین عادل فردوسی پور

لینک کوتاه کپی شد

وحید قلیچ، پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس خطاب به محمدحسین میثاقی ، مجری برنامه فوتبال برتر گفت:

روی سخنم با آقای می ثاقی ( میثاقی ) است. آقای میثاقی دیدی دو زار به درد نمی خوری ؟ آن موقعی که من از امام زاده حسن تو را برداشتم که داشتی آن جا دست فروشی می کردی ، به فردوسی پور معرفیت کردم و سفارش کردم که آن جا پادویی کنی حالا آمدی و جای آن را گرفتی.

او ادامه داد: من از عادل هم تعریف نمی کنم چون از او تعریف کردم و یک بار هم تشکر نکرد. دنیا به آن وفا نکرد چه برسد به تو. آمدی علیه پرسپولیس نقشه می کشی ؟ شکست می خوری. همان جوری که تو را به تلویزیون آوردیم همان جور هم تو را بیرون می اندازند. شک نکن. دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد. آنقدر علیه پرسپولیس صحبت کن تا جانت بالا بیاید.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

دیگر رسانه ها