|

مصدومیت ستاره استقلال جدی است؟

مرادمند روز گذشته از ناحیه زانو آسیب دید و جای خود را به امید حامدی فر داد.

لینک کوتاه کپی شد

این بازیکن از ناحیه زانو و رباط داخلی آسیب  دیده و قرار است امروز از پای خود عکس بگیرد.

به گزارش «شایانیوز» به نقل از طرفداری؛ طبق پیگیری ها به نظر می رسد مصدومیت مرادمند بیشتر به رباط داخلی وی صدمه زده باشد اما قطعا رباط صلیبی وی باید تحت بررسی قرار بگیرد.

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

عصر تکنولوژی