|

خط و نشان شورای رقابت برای خودرو های مونتاژی

قیمت‌گذاری دستوری دامن مونتاژی ها را هم می گیرد؟

قرار بود وزارت صمت دیروز در جلسه ای با حضور شرکت های خصوصی موضوع قیمت گذاری محصولات مونتاژی را تعیین تکلیف می کند.

لینک کوتاه کپی شد

تعیین و تکلیف قیمت خودروهای مونتــاژی، مهمترین مســئله خودرو در هفته جاری بوده است. اقدامی که شــورای رقابت جرقه آن را زد و برای خودروســازان بخش خصوصی یا همــان مونتاژی ها با روش قیمت گذاری دستوری تعیین و تکلیف کرد. ماجرایی که انگار به این آسانی ها نبود که خودروسازان مونتاژی به سرعت به آن تمکین کنند و بعد از این اعلام قیمت گذاری، بارها اعــلام کردند که این مدل قیمت گذاشــتن محصوالت مونتاژی، غیرکارشناسانه بوده است و ماجرا تا جایی پیش رفت که حتی یکی از خودروسازان این بخش اعلام کرد اگر شرایط را به ما سخت بگیرید مجبور میشویم عرضه چهار محصول اعلامی در لیست شورای رقابت را متوقف کنیم چون واقعا هزینه ها با این قیمت های اعلامی نمی خواند.

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از هفت صبح، از سوی دیگر، شورای رقابت هم شمشیر را از رو بسته و هر روز در قالب یک خبر اعلام می کند باید به این قیمت ها تمکین کنید. اما وزارت صمت به عنوان نهادی که به طور مستقیم با خودروسازان در ارتباط است هم سعی در میانه داری دارد و حتی بعد از اعلام قیمت های مونتاژی ها توسط شورای رقابت باز هم سعی کرد بین خودروسازان مونتاژی و این شورا، صلح برقرار کند و در واقع میانه دعوا را بگیرد. حالا تسنیم خبری منتشر کرده مبنی بر اینکه عصر یکشنبه، وزارت صمت در جلسه ای با حضور شرکت های خصوصی موضوع قیمت گذاری محصولات مونتاژی را تعیین تکلیف می کند. اگرچه یک منبع آگاه بــه هفت صبح میگوید در این جلسه هم اتفاق عجیبی رخ نداد و گفتند فعلا صبر کنید.

خط و نشان رئیس سازمان حمایت برای مونتاژی ها

از سوی دیگر، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم با لحنی که شــاید چندان به مذاق مونتاژی کاران خوش نیاید، گفته است: خودروســازان مونتاژی باید از قیمت هــای جدید مصوب شــورای رقابت تمکین کننــد و در غیر این صورت بــا آنها برخورد تعزیراتی خواهد شــد. حســین فرهیدزاده از اتمام حجت با خودروســازان مونتاژی صحبت کرده و گفته این مهم طی جلســه ای با حضور معاون صنایع حمــل و نقل وزارت صمت، نمایندگان ســازمان حمایت و همچنین خودروسازان خصوصی به خودروسازها اعلام و تاکید شد: در صورتی که از قیمت های مذکور سرپیچی کنند، با برخورد تعزیری مواجه خواهند شد.

در روزهای گذشته سایت های این خودروسازان رصد و پایش و در برخی موارد مشاهده شده هنوز قیمت های قبلی در ســایت ها وجــود دارد. در نهایت پس از مکاتبه با این شــرکت ها و همچنین گفت وگوهای تلفنی، امروز یکشنبه جلســه اتمام حجت با آنها تشکیل شد. البته مورد دیگری هم در این داســتان ها وجود دارد و آن هم این موضوع است که هنوز قیمت های اعلامی شورای رقابت به طور رسمی به خودروسازان مونتاژی اعلام نشــده و تایید این خبر هم گفته معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است که اعلام کرده، مصوبه شورای رقابت درباره قیمت خودروها که باید از طریق معاونت حمل ونقل وزارت صمت به خودروسازها ابلاغ میشد، هنوز ابلاغ نشده است.

به هر حال ابهامــات عجیبی در این ماجرا وجــود دارد و فقط میتوان گفت، مونتاژی ها هم در این بازار آشفته خودرو بالاخره سهم زیادی دارند. بیشترین میزان فروش و تولید مگر می شود آنها را نادیده گرفت و با تهدید و اتمام حجت و قیمت گذاری دســتوری با آنها برخورد کرد. اگرچــه روش وزارت صمت و برگزاری جلسات با این بخش، نشان دهنده این موضوع است که خواسته های خودروسازان مونتاژی نیز در دست بررسی است و شاید در همین هفته پیش رو این مسئله هم حل شــد و حوزه خودرو یک طوفان دیگر را نیز پشت سر گذاشت. 

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

خانه داری

تفریح و سرگرمی

هنر و ادبیات

اقتصاد روز

دنیای رمزارزها

عصر تکنولوژی