|

آیا شهر خودرو آتش گرفته است؟

امروز در بعضی از خبرگزاری های داخلی عکس هایی از شهر خودرو منتشر شد و پشت آن دودی عظیم دیده می شد و گفته می شد که شهر خودرو است.

لینک کوتاه کپی شد

امروز در بعضی از خبرگزاری های داخلی عکس هایی از شهر خودرو منتشر شد و پشت آن دودی عظیم دیده می شد و گفته شد که شهر خودرو که در جاده مخصوص تهران واقع است، آتش گرفته است. اما بعد از ساعاتی، شرکت بهنوش که دقیقاً پشت شهر خودرو واقع است، اعلام کرد که این آتش سوزی مربوط به این شرکت است و تنها چند پالت به دلیل گرمای زیاد در محوطه باز این شرکت آتش گرفته اند و این آتش سوزی ارتباطی با شهر خودرو ندارد.

خوشبختانه در این آتش سوزی هیچ کس حادثه ندیده است.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

دیگر رسانه ها