|

تجاوز پیرمرد غول پیکر به عروس 15 ساله اش؛ محبوبه را لُخت کرد....

آن مرد با سن زیاد و جثه غول‌پیکر، بعد از آن ماجرا چندبار دیگر به من دست‌درازی کرد و من می‌ترسیدم به کسی چیزی بگویم.

لینک کوتاه کپی شد
3

محبوبه در یک خانواده شلوغ به دنیا آمد، از آن خانواده‌های فقیر و بی‌سواد که حتی شناسنامه یک بچه دیگر که فوت شده بود به او رسید. به یاد ندارد که دست محبت پدر و مادر روی سرش کشیده شده باشد و در کودکی بار‌ها از مادرش کتک خورد.

به گزارش برترین ها،  شاید برای فرار از این شرایط دشوار بود که محبوبه پذیرفت در ۱۴ سالگی ازدواج کند، آن‌هم با مردی که ۱۵ سال بزرگ‌تر از خودش بود. اما ازدواج هم فقط حکم یک سراب را داشت؛ چون دو ماه بعد از عروسی، پدر شوهرش به خانه او رفت و در نبود شوهر به محبوبه تجاوز کرد.

محبوبه می‌گوید:

«آن مرد با سن زیاد و جثه غول‌پیکر، بعد از آن ماجرا چندبار دیگر به من دست‌درازی کرد و من می‌ترسیدم به کسی چیزی بگویم. فکر می‌کردم اگر حرفی بزنم هیچ‌کس باور نمی‌کند یا خودم را متهم می‌کنند. همینطور هم شد. یک شب نشستم برای شوهرم نامه نوشتم و در جیب شلوارش گذاشتم که وقتی صبح از خانه بیرون رفت ببیند. وقتی برگشت من را گرفت زیر باد کتک و گفت تو غلط می‌کنی به پدر پیر من تهمت می‌زنی.»

وقتی شوهر محبوبه این موضوع را با مادرشوهر و خواهر شوهر نیز درمیان گذاشت، آنان نیز محبوبه را متهم به دروغگویی کردند:

«من را کتک زدند و سه روز در خانه حبس شدم. بعد هم شوهرم من را به خانه پدرم برد و گفت که دیگر نمی‌خواهد با من زندگی کند. مادرم به من گفت خودت را بکش، چون آبروی همه ما را بردی و به یک پیرمرد محترم تهمت زدی.»

 • محمدمهدی ارسالی در

  آن پیر مرد بدونه شک یک مرده هیز و بی شرف غیرت و بی ناموص است اگر درک و فهمش می‌رسید که ان دخترک بی گناه از درد ناچاری ازدواج کرده این کار را با آن دختر بی گناه نمی کرد و اگر شوهر عوضی آن دختر بی گناه زره‌ای انسانیت داشت به آن خانواده کمک مالی می‌کرد نه اینکه با دختری که 15 سال از خودش کوچک تر است ازدواج کند و یا اگر خودش را مرد می‌دانست نباید دست بر روی اون دخترک بی گناه بلند می‌کرد اون و خانواده‌اش نشان داده اند که بی شرف ترین خانواده تاریخ را دارند

 • ناشناس ارسالی در

  لعنت به اون پیر حرومزاده بیشرف تف و لعنت به عمر و زندگیش

 • قانون ارسالی در

  ۱۰ سال حبس

 • ناشناس ارسالی در

  شرف و مردانگی واژه های هستند که اول از همه نماد انسانیت انسان هستند و در وجود انسانهای والا نمود پیدا میکند .این پیر مرد کثیف و خانواده اش از بیخ انسان نیستند چرا که کاری که او و خانواده اش با این دختر معصوم انجام دادند کاری فوق حیوانی هست خیلی از حیوانها هستند که از بسیاری از این شیطان صفت ها شریفتر هستند.اینان نه شرف دارند و نه انسانیت.خدا به اشد مجازاتشان برساند.

 • لعنت بتویع بیشرف پست. تویع بیشرف حکم پدرشو داریااا. عوضی ارسالی در

  لعنت بتویع بیشرف عوضی. سنگسارش کنید درس عبرت شود برای بقیع

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه