|

پایان ماراتن انتخابات و شکست تلخ قالیباف

پزشکیان و جلیلی راهی مرحله دوم شدند

شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید و مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به دور دوم انتخابات راه یافتند.

لینک کوتاه کپی شد

ماراتن چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ساعت ۲۴ روزجمعه به پایان رسید و بعد از شمارش آرا در نهایت تکلیف رئیس جمهوری آینده در ۸ تیر مشخص نشد و باید منتظر انتخابات مرحله دوم در ۱۵ تیرماه باشیم.

اعلام قطره چکانی نتایج شمارش آرا از سوی ستاد انتخابات

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از خبرآنلاین، اما از حدود ساعت ۳ و ۳۰ دقیقه بامداد امروز ۹ تیرماه محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات اعلام آمار را آغاز کرد و در اولین آمار رسمی ستاد انتخابات از نتایج شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری  که مسعود پزشکیان در صدر قرار داشت.

جایگاه پزشکیان در صدر جدول تثبیت شد

بعد از آن سخنگوی ستاد چند مرحله دیگر نیز آمارهای جدید از شمارش آرا را اعلام کرد که در مرحله چهارم و پنجم جای پزشکیان و جلیلی تغییر کرد و جلیلی به صدر امد اما با فاصله اندک. صدرنشینی جلیلی اما ماندگار نبود و  بعد از اعلام ششمین و هفتمین مرحله باردیگر صدر جدول به پزشکیان رسید.

در هشتمین مرحله از اعلام نتایج و بعد از شمارش ۱۹ میلیون رأی فاصله دو کاندیدا بیشتر شد و پزشکیان با ۱.۱۱۲.۸۲۱ رأی بیشتر در صدر باقی ماند.

نهمین و آخرین دور از اعلام نتایج نیز نشان داد در نهایت پزشکیان و جلیلی نتوانستند نصف +۱ رأی را کسب کنند و راهی مرحله دوم شدند.

میزان مشارکت چقدر شد؟

 براساس اخبار اعلام شده مشارکت در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۴۰ درصد بود. این عدد بسیار پایین تر از سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ است که رئیسی با حدود ۴۸ درصد راهی پاستور شد.

همچنین بر اساس آمار اعلام شده کل آرای شمارش‌شده ۲۴ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۱۸۵ رای بود و تعداد آراء باطله در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ۱.۰۵۶.۱۵۹ رأی بوده است.

«نتایج نهایی» انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم

۵۸ هزار و ۶۴۰ شعبه در ۴۸۲ شهرستان شمارش شده که تعداد ۲۴ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۱۸۵ رای اخذ شده است.

تعداد آرای مسعود پزشکیان ۱۰ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۹۹۱ رأی

تعداد آرای سعید جلیلی ۹ میلیون و ۴۷۳ هزار و ۲۹۸ ‌ رأی

‌تعداد آرای محمدباقر قالیباف ۳ میلیون و ۳۸۳ هزار و ۳۴۰ رأی 

تعداد آرای مصطفی پورمحمدی ۲۰۶ هزار و ۳۹۷ رأی

«هشتمین» اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری

۴۷۶۰۴ شعبه از ۵۸۶۴۰ شعبه در ۴۴۲ شمارش شده که ۱۹ میلیون ۶۹ هزار و ۷۱۳ رأی باطله و صحیح شمارش شده است.

تعداد آرای مسعود پزشکیان: ۸ میلیون و ۳۰۲ هزار و ۵۷۷ رأی

تعداد آرای سعید جلیلی:  ۷ میلیون و ۱۸۹ هزار و ۷۵۶ ‌ رأی

تعداد آرای محمدباقر قالیباف: ۲ میلیون و ۶۷۶ هزار و ۵۱۲ رأی

تعداد آرای مصطفی پورمحمدی: ۱۵۸.۳۱۴ رأی

«هفتمین» اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری

۳۷ هزار و ۲۴ شعبه از ۵۸۶۴۰ شعبه در ۴۰۸ شهرستان شمارش شده که تعداد ۱۴ میلیون و ۷۰ هزار و ۴۶۲ رای اخذ شده است.

تعداد آرای مسعود پزشکیان:۵ میلیون و ۹۵۵ هزار و ۷۸۱  رأی

تعداد آرای سعید جلیلی: ۵ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۳۲۱ ‌رأی

تعداد آرای محمدباقر قالیباف: ۱ میلیون و ۸۹۱ هزار و ۳۸۵ رأی

تعداد آرای مصطفی پورمحمدی: ۱۱۱ هزار و ۹۶۷ رأی

«ششمین» اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری

۳۲ هزار و ۲۴۴ شعبه از ۵۸۶۴۰ شعبه در ۳۷۵ شهرستان شمارش شده که تعداد ۱۲ میلیون و ۵۸ هزار و ۸۴۳ رای اخذ شده است.

تعداد آرای مسعود پزشکیان: ۵ میلیون و ۳۵۴  رأی

تعدادی آرای سعید جلیلی: ۴ میلیون و ۸۷۵ هزار و ۲۶۹ ‌رأی

‌تعدادی آرای محمدباقر قالیباف: ۱ میلیون و ۶۲۰ هزار و ۶۲۸ رأی

تعداد آرای ‌مصطفی پورمحمدی: ۹۵ هزار و ۱۷۲ رأی

«پنجمین» اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری

۲۷ هزار و ۹۳۸ شعبه در ۳۴۳ شهرستان شمارش شده که تعداد ۱۰ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۴۱۰ رای اخذ شده است.

تعدادی آرای سعید جلیلی ۴ میلیون و ۲۶۶ هزار و ۳۸۶ ‌رأی

تعداد آرای مسعود پزشکیان ۴ میلیون و ۲۴۴ هزار و ۸۱۵ رأی

‌تعداد آرای محمدباقر قالیباف ۱ میلیون و ۳۸۵ هزار و ۸۳ رأی

تعداد آرای مصطفی پورمحمدی ۸۰ هزار و ۵۰۶ رأی

«چهارمین» اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری

۲۳ هزار و ۶۶ شعبه در ۳۰۰ شهرستان شمارش شده که تعداد ۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۳۴۱ رای اخذ شده است.

تعدادی آرای سعید جلیلی ۳ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۱۹۱ ‌رأی

تعداد آرای مسعود پزشکیان ۳ میلیون و ۳۸۹ هزار و ۱۹۱ رأی

‌تعداد آرای محمدباقر قالیباف ۱ میلیون و ۱۱۶ هزار و ۶۵۹ رأی

تعداد آرای ‌مصطفی پورمحمدی ۶۲ هزار و ۳۱۰ رأی

«سومین» اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری

۱۷ هزار و ۳۸ شعبه در ۲۵۰ شهرستان شمارش شده که تعداد ۵ میلیون و ۸۵۲ هزار و ۸۰۵ رای اخذ شده است.

‌تعداد آرای مسعود پزشکیان ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار و ۷۶۰ رأی

‌تعدادی آرای سعید جلیلی ۲ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۷۹ رأی

‌تعدادی آرای محمدباقر قالیباف ۷۸۰ هزار و ۲۰۲ رأی

تعداد آرای ‌مصطفی پورمحمدی ۴۰ هزار و ۴۲۸ رأی

«دومین» اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری

۱۱ هزار و ۴۲۵ شعبه در ۱۸۰ شهرستان شمارش شده که تعداد ۳ میلیون و ۸۸۹ هزار و ۲۴۸ رای اخذ شده است.

‌تعداد آرای مسعود پزشکیان ۱ میلیون و ۵۹۵ هزار و ۲۴۸ رأی

‌تعداد آرای سعید جلیلی ۱ میلیون و ۵۹۴ هزار و ۸۶۸ رأی

‌تعداد آرای محمدباقر قالیباف ۵۴۴ هزار و ۱۴۴ رأی

تعداد آرای مصطفی پورمحمدی ۲۵ هزار و ۵۳۸ رأی

«اولین» اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری

۷ هزار و ۳ شعبه در ۱۱۶ شهرستان شمارش شده که تعداد ۲ میلیون و ۳۷۲ هزار و ۸۶۶ رای است.

تعداد ارای مسعود پزشکیان ۹۷۳ هزار و ۵۲ رأی

تعدادی ارای سعید جلیلی ۹۶۳ هزار و ۶۱۵ رأی

تعدادی ارای محمدباقر قالیباف ۳۴۱ هزار و ۵۶ رأی

مصطفی پورمحمدی ۱۵ هزار و ۶۲۵ رأی

چند نفر واجد شرایط بودند؟

در این دور از انتخابات، ۶۱ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۳۲۱ نفر واجد شرایط رأی‌دادن در داخل و خارج کشور بودند.

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

دنیای سلبریتی ها

عصر تکنولوژی

نیازمندی‌ها