|

تعبیر خواب

آرایش کردن

تعبیر آرایش کردن در خواب چیست؟ شخصی که این خواب را می بیند چگونه برایش تعبیرمیشود؟شما می توانید تعبیرخواب خود را در شایانیوز بیابید...

لینک کوتاه کپی شد

خواب دیدن از مواردی است که تقریبا همه ما آن را تجربه کرده ایم  و در زندگی خود برخی از نشانه ها و آثار آن را حس میکنیم،قرآن کریم در قسمت های مختلف به مسأله رویاهای صادقه انبیای الهی به ویژه رسول خدا (ص) پرداخته است و از دیدگاه قرآن تعبیر خواب و مسائل مربوط به خواب جزئی از واقعیت است ولی این تعابیر که برای شما آورده شده بیشتر جنبه سرگرمی دارد!

تعبیرخواب آرایش کردن

شایانیوز-بطورکلی،نشان می دهد که روزهای خوش و آرامی در انتظار صاحب است. ودیدن آرایش کردن در خواب بیانگر این است که شخص صاحب اموال و دارایی خواهد شد. اگر در خواب می بینید که زنی آرایش می کند و آرایش او را زیباتر و جذابتر کرده است، این نشان می دهد که خیانتی در انتظاراوست یا خودش خیانت میکند. با این حال ، اگر در خواب مردی را مشاهده کنید که آرایش می کند ، نمی توان گفت که خواب شما نشانه بسیار خوبی است. برای مثال؛ دیدن مردی که در خواب آرایش می کند نشانگر افراد انتقام جو و بدخواه است.

 

لوازم آرایشی 

 شخصی که در خواب لوازم آرایشی در دست دارد بیانگر این است که شخص بر مشکلات خود غلبه می کند و از زندگی خود لذت می برد. دیدن لوازم آرایشی علامت آن است که بیننده خواب آرامش خود را پیدا می کند و کارهایش آسان تر میشود و اگر مشکلی دارد به پایان می رسد.

 

آرایش کردن شخص دیگری

اگر شخص دیگری را آرایش می کنید،نشان میدهدکه با شریک زندگی خود رابطه خوبی برقرار خواهید کرد ،و آینده ای را که آرزو دارید به دست می آوردید ، سرمایه گذاری های سودآوری انجام می شود،و زندگیتان عاری ازهرگونه مشکلات خواهد بود.

 

پاک کردن آرایش

کسی که می بیند در خواب آرایش خود را پاک می کند،نشانه این است که فرد دارای قدرت مادی و معنوی میشود ، سالم و تندرست خواهد بود و مژده ای را دریافت میکند‌.اگر با حرص آرایش خود را پاک کند،  علامت آن است که فرد به دلیل مسئولیت هایی که دارد دچار مشکلاتی شده است،که باصبوری حل میشود.

 

آرایش چشم

آرایش کردن چشم در خواب بیانگر این است که صاحب خواب خبرهای خوبی دریافت می کند، و درآمدش افزایش می یابد و زندگی اش پر ازبرکت می شود.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه