|

تعبیر خواب

آتشفشان

دیدن آتشفشان در خواب به چه معناست؟آتشفشان دیده شده در خواب را چگونه تعبیر کنیم؟ آیا فوران آتشفشان خوب است؟ پاسخ شما در شایانیوز وجود دارد .…

لینک کوتاه کپی شد

بطور کلی خواب آتشفشان به طور کلی به خوبی تعبیر نمی شود. و به معنی خطر است. این نظر کلی است. برای شخصی که در خواب آتشفشان می بیند ،  نشان می دهد که به دلیل رفتار اشتباهی که در زندگی کاری اش انجام میدهد، دچار مشکل و ناراحتی خواهد شد. طبق گفته گروه دیگری از تعبیر کنندگان خواب به عشق و اشتیاق تعبیر می شود. اگرصاحب خواب زن یا مردی جوان باشد ، نشانه این است که عشق بزرگی شکل خواهدگرفت، اما به نظر نمی رسد که این عشق عاقبتش خیرباشد. در مورد افراد بالغ و متاهل ، این امر به تغییر اکراه محیط کار یا خانه تعبیر می شود.

 گروه دیگری از مفسران این خواب را به عنوان دعواهای خشونت آمیز ، طلاق ، زندگی نامناسب تجاری و روندی دشوار بیان میکنند،وآتشفشان خطرناک است و شخص به عنوان فردی آسیب رسان، به محیط نزدیک خود مانند همسر ، دوست و بستگانش تعبیر می شود. 

 

آتشفشان درحال فوران

شخص از کسالت کلافه شده، نشانه ی دعوا و کینه توزی است. به خصوص آتشفشان که با صدای زیادی فوران می کند ، بیانگر آن است که مشکلات بزرگی بوجود می آید و همه چیز با هم قاطی می شود.

 

فرار از گدازه بیرون آمده آتشفشان

 نشان می دهد که روند نامناسبی در زندگی تجاری اش‌ شروع شده ودر مرحله سقوط است. تقریباً از کار اخراج یا در آستانه استعفا تعبیر می شود.

 

 خروج گلوله آتشین از آتشفشان 

دیدن اینکه یک گلوله آتشین از آتشفشان بیرون می آید خوب است. اگر گلوله آتشی که بیرون می آید نارنجی و روشن باشد و به سمت آسمان پرتاب شود ، به معنای دفتر و پول است. روایت می شود که فرد کارهای موفقیت آمیز انجام خواهد داد و به اوج می رسد.

 

 آتشفشان دود زاد

دیدن آتشفشان درحال دود کردن به معنی پریشانی است. صاحب خواب از برخورد نامناسب خانواده و افراد اطرافش بیزار است. دود آتشفشان  بیانگر ورود به یک دوره راحت و صعود به موقعیتی قابل احترام است.

 

 ترس از آتشفشان 

به عنوان مشاجره با دوستان نزدیک یا بستگان نزدیک تعبیر می شود. همچنین به این معنی است که فرد بسیار ناخوشایند میشود. ولی صاحب خواب فردی بسیار موفق است.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه