|

تعبیر خواب

آب دهان

انداختن آب دهان در خواب یعنی چه؟ چگونه برای شخصی که می بیند در خواب آب دهان می اندازد تعبیر خواب کنیم؟ در شایانیوز به سوالات شما پاسخ داده…

لینک کوتاه کپی شد

بطورکلی انداختن آب دهان دلالت بر دروغ دارد. به گفته مفسران خواب ، هرکسی بیند که آب دهانش را بیرون می اندازد باید مراقب کلماتی که از دهان او بیرون می آید باشد. ممکن است به دلیل کلمات بدی که به زبان آورده است دچار مشکل شود. و وجه دیگر، دیدن بزاق در خواب ، دروغ را نشان می دهد،که بیننده خواب به دلیل دروغی که می گوید دچار مشکلات بزرگی خواهد داشت. و به راحتی نمیتواند از دردسری که بخاطر دروغی که به زبان آورده دورشود و برایش آسان نخواهد بود باید مراقب باشد. 

 

آب دهان خونی

خون در بزاق تعبیر می شود که سخنان شما به کسانی که در مقابل شما هستند صدمه می زند، و به دلیل این کلمات اطرافیان حس خوبی نسبت به شما ندارند، شما باید آرام تر و سازنده تر باشید و نفرت مردم را با کلمات توهین آمیز نسبت به خودتان بیشتر نکنید.

 

انداختن آب دهان روی دیوار

 دیدن آب دهان صاحب خواب بر روی دیوار ، به معنای مال حرام است. برخی از مفسران مستقیماً حرام بودن آن را نگفته اند اما اظهار داشته اند که از راه های نامناسب کسب شده است. 

 

انداختن آب دهان روی زمین

شخصی که آب دهان خود را روی زمین می‌اندازد، به این معناست که شخص ، ملک یا زمینی می خرد.

 

 آب دهان خلطدار

به معنای بیماری است. برخی از مفسران گفته اند که این خواب به معنای عمل نکردن بیننده خواب به قولش یا همان بدقولی است .

 

آب دهان خشک

 اگر صاحب خواب تف خشک می کند یا نمی تواند تف کند ، به این معنی است که ضرر می کند.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه