|

تعبیر خواب

آب

دیدن آب در خواب به چه معناست؟ و تعبیرش برای شما چگونه میتواند باشد؟ شایانیوز تعابیر خواب هایی که درباره ی آب دیده اید رابرای شما گردآوری…

لینک کوتاه کپی شد

بطور کلی دیدن آب نشانه ی فراوانی ، ثروت و خوبی است. و نشان می دهد که صاحب خواب زندگی خود را در یک صفحه ی تمیز و جدید آغاز می کند. این نشان می دهد که روزهای سخت را پشت سر گذاشته و روزهای خوب و پراز آرامش را تجربه خواهدکرد،به گفته برخی از مفسران فرهنگ لغت خواب ، دیدن آب در خواب بیانگر این است که فرد در زندگی تجاری خود به یک شغل سودآور دست خواهد یافت ،و خانواده اش نیز از این شغل راضی خواهند بود. دیدن آب در خواب بیانگر آن است که فرد زندگی راحت و آرامی خواهد داشت.و نماد فراوانی و ثروت است ، و درآمد فرد افزایش می یابد و مشکلات مربوط به زندگی شخصی اش حل می شود. 

 

 دیدن آب گل آلود 

 صاحب خواب ضربه و حس ناخوشایندی را در شغل خود تجربه میکند،که برایش کلافه کننده است، واین خواب ندا می دهد که بین او و خانواده اش اصطکاک های جزئی ایجاد خواهد شدوبایدمراقب باشد.

 

 دیدن آب زلال 

 به این معنی است که فرد در آینده موفق خواهد شد. و دیدن آب زلال در خواب بیانگر این است که، فرد در تحصیلات یا در زندگی اش عاقبت بخیر میشود.

 

افتادن درآب 

بیانگر این است که فرد در آینده،در زندگی اقتصادی اش درآمد خوبی کسب خواهد کرد.و سرمایه ای که کسب میکند از راه حلال است.

 

 حوض پرازآب زلال

 دیدن یک گودال یاحوض پراز آب زلال در خواب نشان می دهد که فرد از یک دوره سخت خارج می شود و آرامش پیدا می کند. واو همیشه با خانواده اش رابطه ی خوبی دارد. 

 

خودشخص در آب  

 نشان می دهد که در زندگی اقتصادی خود بدهی زیادی خواهد داشت ، اما بدون استرس می تواند براین مشکلات غلبه کند. و همچنین روزی اش روز افزون است.

 

 آب درون خانه 

 دیدن آب در خانه به معنای فراوانی است. تعبیر می شود که زندگی اش همیشه در وفور و فراوانی خواهد بود ، و صاحب خواب باید صبور ومتواضع باشد و به خود مغرورنشود.

 

درحال ورود به آب

 بیانگر این است که فرد باید ارزش آنچه را که در زندگی دارد ، بداند.و در نتیجه رنج و استرس برطرف می شود و ناراحتی که در بین اعضای خانواده اش تجربه شده به زودی پایان می یابد.

 

دیدن آب روان

 بدان معناست که صاحب خواب ثروت زیادی بدست می آورد. اگرمجرداست به زودی ازدواج خواهد کرد ، آینده روشنی خواهد داشت ، در تحصیلات یا زندگی تجاری موفق خواهد بود.

 

  آب جوش

 دیدن آب جوش بر روی اجاق گاز  تعبیر می شود که ،فرد برای ساخت آینده ای بهتر برای خانواده اش سخت تلاش خواهد کرد وفردی سخت کوش است.

 

چکه کردن آب

 نشان می دهد که فرد پس از مدتها به زندگی تجاری اش برمیگردد و به کارش رونق میدهد،ولی باید صبور و شکیبا باشد‌. 

 

 نوشیدن آب 

دلالت بر زندگی سالم و بدون مشکلات دارد.ولی شما ناشکری میکند. دیدن اینکه در خواب تمام مدت آب می نوشید اما نمی توانید عطش خود را برطرف کنید ، نشانگر این است که غمگین خواهید شد و شاهد روزهای سخت همسرتان میشوید. اگر شخصی در خواب شما آب می نوشد، اینگونه تعبیر می شود که بااشخصاصی که در اطرافتان هست کار خیر انجام  می دهید.

 

 آب دادن 

 به این معنی است که صاحب خواب فرد فوق العاده خوبی است. شخصی که این خواب را می بیند ، فردی مفید و فروتن نسبت به اطرافیانش است.و تعبیر شده است صاحب خواب کسی است که وظایف دین خود را انجام می دهد ، فردی با اخلاق نیکو از جانب خداوند است. این نکته اشاره می کند که درگیر مال حرام نیست ، از گناه پرهیز می کند و روح خود را تربیت می کند ، وبرای بهترشدن تلاش میکند.

 

گرفتن آب

کسی که درخواب بیند در ظرفی آب می برد ، صاحب فرزند می شود. اگر آب گرفته شده تمیز باشد ، این بدان معناست که بیننده خواب زندگی مسالمت آمیزی را تجربه می کند. اگر آب گرفته شده در خواب برای رفع عطش باشد ، به معنای ازدواج تلقی می شود.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه