|

برنامه رئیس جدید بورس چیست؟

دکتر محمد علی دهقان دهنوی به عنوان رییس جدید سازمان بورس در جلسه امروز شورای عالی بورس معرفی شد.

لینک کوتاه کپی شد

عضو شورای عالی بورس در پستی اینستاگرامی از برنامه‌های رییس جدید سازمان بورس نوشت. حسین سلاح ‌ورزی، عضو شورای عالی بورس، در پستی اینستاگرامی در رابطه با برنامه ‌های رییس جدید سازمان بورس نوشت: دکتر محمد علی دهقان دهنوی به عنوان رییس جدید سازمان بورس در جلسه امروز شورای عالی بورس معرفی و بعد از ارائه برنامه های خود، تایید و سوگند یاد کرد. در برنامه مفصلی که رییس جدید سازمان بورس امروز ارائه دادند نکات قابل توجهی وجود داشت، از جمله:

  • -توسعه مشارکت ذینفعان و مشورت پذیری در هدایت بازار
  • -راه اندازی کانون سهامداران خرد و ایجاد تریبون رسمی برای آنها

منبع: آفتاب نیوز

 

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

دیگر رسانه ها