|

نتایج نهایی انتخابات شورای شهر شاهین شهر

فرماندار شاهین شهر گفت: با اتمام شمارش آرای ششمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا در شاهین شهر، اعضای این شورا معرفی شدند.

لینک کوتاه کپی شد

اسامی ۱۰ نفر اول دارای بیشترین رأی در شاهین شهر به شرح زیر است: 

بهرام عمویی سینی با ۶ هزار و ۴۷ رأی

علی صالحی تبار با چهار هزار و ۶۱۲ رأی

فاطمه باستانی با چهار هزار و ۲۸۸ رأی

علی صالحی با چهار هزار و ۳۴ رأی

حسین شاهزاده فرد با سه هزار و ۹۳۳ رأی

محمد عاطفت پیشه با سه هزار و ۶۰۱ رأی

گل جهان شکرزاده با سه هزار و ۳۶۳ رأی

امید ایمانی سه هزار و ۸۵ رأی

ملیحه انصاری سه هزار و ۱۴ رأی

سعید رستمی دوهزار و ۷۹۱ رأی

گفتنی است اعضای شورای شاهین شهر هفت نفر است و سه نفر نیز به عنوان اعضای علی البدل شورا انتخاب شده اند.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

دیگر رسانه ها