|

نتایج نهایی انتخابات شورای شهر رودهن خرداد 1400

نتایج انتخابات شورای شهر رودهن با پایان فرآیند شمارش آرا به فرمانداری اعلام شد.

لینک کوتاه کپی شد

مهدی حیدری نتایج انتخابات و اسامی و میزان رأی اعضای شورای اسلامی شهر رودهن در انتخابات ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ را به شرح زیر اعلام کرد:

اعضای اصلی:

آرش عاشقی ۴۱۵۸ رأی

بهادر مهدی‌خانی ۲۸۰۶ رأی

مهدی امجدی ۲۷۵۳ رأی

مریم علی‌یوسفی ۲۶۳۰ رأی

نوید بهرامعلی ۲۵۷۰

اعضای علی‌البدل:

حسین مهرآبادی ۲۳۱۹ رأی

سید ناصر مصطفوی ۲۳۰۴ رأی

تورج همتی ۲۰۸۹ رأی

اسامی نامزدهای انتخابات شورای شهر رودهن

ﺁﻗﺎی ﺍﺑﺎﺫﺭ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﺩﻩ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺑﻮﺫﺭ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻬﺪی 
ﺁﻗﺎی ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪﺯﺍﺩﻩ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻪ 
ﺁﻗﺎی ﺭﺿﺎ ﺁﺷﻴﺎﻋﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ 
ﺁﻗﺎی ﻣﻴﺜﻢ ﺍﻟﻪ ﻛﺮﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩ 
ﺁﻗﺎی ﺍﻓﺸﻴﻦ ﺍﻣﺠﺪی ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻀﻨﻔﺮ 
ﺁﻗﺎی ﻣﻬﺪی ﺍﻣﺠﺪی ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﻤﺸﻴﺪ 
ﺁﻗﺎی ﻫﺎﺩی ﺑﺼﺎﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ 
ﺁﻗﺎی ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﺑﮓ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﻪ
ﺁﻗﺎی ﻧﻮﻳﺪ ﺑﻬﺮﺍﻣﻌﻠﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ
ﺁﻗﺎی ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻴﮓ ﻣﺤﻤﺪی ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﻠﻴﻞ 
ﺁﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺎﺭﺳﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻛﺒﺮ
ﺁﻗﺎی ﺍﻣﻴﺮ ﭘﺎﻛﺰﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺎﺩﻋﻠﻲ 
ﺁﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﭼﺮﺥ ﻛﺎﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻲ 
ﺁﻗﺎی ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﺴﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﺳﺤﻖ ﺁﺑﺎﺩی ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ
ﺁﻗﺎی ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺧﺴﺮﻭی ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪﻋﻠﻲ 
ﺁﻗﺎی ﺑﻬﺎﺩﺭ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪی ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺎﺩﺭ 
ﺁﻗﺎی ﻣﻬﺪی ﺩﻩ ﻣﺮﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺻﻔﺮﻋﻠﻲ 
ﺁﻗﺎی ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﺭﺣﻤﺘﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪﺟﻼﻝ 
ﺧﺎﻧﻢ ﺭﺍﺣﻠﻪ ﺭﺳﺘﻤﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻪ 
ﺁﻗﺎی ﺑﻬﻨﺎﻡ ﺭﻣﺰی ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭﻟﻲ 
ﺁﻗﺎی ﺳﺎﺳﺎﻥ ﺷﻴﺮﻣﺤﻤﺪی ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻌﻴﺪ 
ﺁﻗﺎی ﺁﺭﺵ ﻋﺎﺷﻘﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻠﻲ ﻳﻮﺳﻔﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺎﻟﻚ 
ﺁﻗﺎی ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻏﻼﻡ ﺯﺍﺩﻩ ﻧﺸﻠﻲ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ 
ﺁﻗﺎی ﺳﻴﺪﻧﺎﺻﺮ ﻣﺼﻄﻔﻮی ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ 
ﺁﻗﺎی ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻬﺮﺁﺑﺎﺩی ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺗﻴﻤﻮﺭ
ﺁﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻬﺎﻭﻧﺪﻳﺎﻥ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻬﺪی ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺫﺑﻴﺢ ﺍﻟﻪ 
ﺁﻗﺎی ﻣﻬﺪی ﻧﻮﺭﺍﻟﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻮﺳﻲ 
ﺁﻗﺎی ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻫﺎﺩی ﺯﺍﺩﻩ ﻣﻴﺎﺭﻛﻼﺋﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﺎﻧﻌﻠﻲ 
ﺁﻗﺎی ﻣﺠﻴﺪ ﻫﻤﺖ ﻧﺠﻔﻲ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺴﻌﻮﺩ 

 

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

دیگر رسانه ها