|

جمعیت زندان‌ها کاهش می‌یابد؛ تشریح شیوه اجرای کاهش مجازات حبس تعزیری| جزئیات

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در استان کردستان اجرایی می‌شود.

لینک کوتاه کپی شد

"اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری" اردیبهشت ماه سال گذشته با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، در مجلس شورای اسلامی با 147 رأی موافق، چهار رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید، بر اساس این قانون سرقت‌های زیر 20 میلیون تومان مشمول کاهش، تقلیل یا تبدیل مجازات خواهند شد.

محمد جباری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم به تشریح شیوه اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در استان پرداخت و اظهار داشت: در این طرح، قانون‌گذار برای سرقت‌هایی که ارزش مال مسروقه اندک و خُرد؛ زیر 20 میلیون تومان بوده، استثناء قائل شده است.

وی با بیان اینکه اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مستلزم برخی شرایط است، افزود: در گام نخست، باید سارق سابقه محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد، بنابراین آن دسته از مجرمانی که دارای سوابق عدیده کیفری و مجرم حرفه‌ای و سابقه‌دار باشند، مشمول این قانون نخواهند شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان تصریح کرد: کاهش مجازات حبس تعزیری برای سارقان فاقد سابقه کیفری نیز مشروط به کسب رضایت مال‌باخته است تا بتواند از حیث جنبه عمومی استخلاص یابند.

گفتی است؛ در قانون طرح کاهش مجازات حبس تعزیری آمده است: مجازات‌های حبس مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب دوم خرداد سال 75 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می‌شود:

الف- مجازات حبس موضوع ماده 614  قانون(به استثنای تبصره آن) به حبس درجه شش؛

در ماده 614 آمده است: هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب‌به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.

ب- مجازات موضوع ماده 621 قانون، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه شش؛

در ماده 621 آمده است: هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط‌ دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا‌ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد‌و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.

پ- مجازات موضوع ماده 677 قانون، در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده؛

در ماده 677 آمده است:هر کس عمداً اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به‌حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ت- مجازات حبس موضوع ماده 684 به حبس درجه شش؛

در ماده 684 آمده است: هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به‌واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به‌ حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود.

ث- مجازات موضوع مواد 608 و 697 به جزای نقدی درجه شش

در ماده 608 آمده است: توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار‌ تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

در ماده 697 نیز آمده است: هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند جز در مواردی که‌موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

دیگر رسانه ها