|

شرایط کمک هزینه کفن و دفن تامین اجتماعی چگونه است؟

​یکی از سوالاتی که بیمه شدگان تامین اجتماعی ممکن است داشته باشند این است که شرایط کمک هزینه کفن و دفن تامین اجتماعی چگونه است؟

لینک کوتاه کپی شد

یکی از سوالاتی که بیمه شدگان تامین اجتماعی ممکن است داشته باشند این است که شرایط کمک هزینه کفن و دفن تامین اجتماعی چگونه است؟

پاسخ به این سوال:

براساس بند ۱۸ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی کمک هزینه کفن و دفن مبلغ مقطوعی است که برای تامین هزینه‌های مربوط به کفن و دفن بیمه شده، در مواردی که خانواده او این امر را به عهده می‌گیرند، به بازماندگان وی پرداخت می‌شود.

بعد از فوت کمک هزینه کفن و دفن به بازماندگان بیمه شده اصلی سازمان تامین اجتماعی تعلق می‌گیرد که معادل یک ماه حداقل حقوق است.

مدارکی که برای دریافت هزینه کفن و دفن لازم است، دفترچه درمانی متوفی،گواهی فوت بیمه شده، مستندات و مدارک مربوط به کفن و دفن (فاکتور و ...) است.

منبع:بیان ما

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

دیگر رسانه ها