|

حقوق شهریور ۱۴۰۰ بازنشستگان تأمین اجتماعی کی پرداخت می شود؟ + جدول

حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در شهریور ۱۴۰۰ بر اساس حرف اول نام خانوادگی آنان پرداخت می شود.

لینک کوتاه کپی شد

 پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در این ماه از ۲۰ شهریور آغاز شده است و تا ۳۱ شهریور بر اساس حروف الفبا واریز می‌شود.

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از شهرآرانیوز، حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در شهریور ۱۴۰۰ بر اساس حرف اول نام خانوادگی آنان و طبق جدول زیر پرداخت می‌شود:

جدول زمانبندی واریز حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی ( شهریور ۱۴۰۰ )

نام حرفتاریخ پرداخت
آ، ا۱۴۰۰/۶/۲۰
حرف ب تا ش شعب تا ۲۰۰۰ نفر۱۴۰۰/۶/۲۱
حرف ص تا ی شعب تا ۲۰۰۰ نفر۱۴۰۰/۶/۲۲
ب۱۴۰۰/۶/۲۳
پ، ت، ث۱۴۰۰/۶/۲۴
چ، ج، ژ، ص۱۴۰۰/۶/۲۵
ض، ز، ف۱۴۰۰/۶/۲۶
ح، همکاران بازنشسته۱۴۰۰/۶/۲۷
ق، ر، س۱۴۰۰/۶/۲۸
بانک‌های ملی، ملت، تجارت، پست بانک، سپه، کشاورزی، صادرات۱۴۰۰/۶/۲۹
ط، ظ، خ۱۴۰۰/۶/۲۹
گ، ل، و، ه، غ، ی، ذ، ک۱۴۰۰/۶/۳۰
د، ش، ع، ن، م و بنیاد شهید

۱۴۰۰/۶/۳۱

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه