|

تاکتیک فریبکارانه صهیونیست ها در میدان های جنگ غزه

«در گزارش حاضر به یک تاکتیک و عملیات فریب رژیم اشغالگر قدس در بحبوحه جنگ غزه اشاره می شود.»

لینک کوتاه کپی شد

شایانیوز- بیش از هفت ماه از آغاز جنگ غزه می گذرد. جنگی که عنوان مرگبارترین جنگ قرن بیست و یکم جهان را به خود اختصاص داده و البته که هنوز هم به پایان نرسیده است. در این راستا، ارتش رژیم اشغالگر قدس در آستانه حمله قریب الوقوع به شهر رفح است. صهیونیست ها حتی اقدام به پخش اعلامیه هایی در مناطق شرقی رفح کرده اند و خواستار تخلیه این مناطق برای حمله زمینی رژیم اشغالگر قدس به این منطقه شده اند.

گاه و بیگاه نیز اخبار مختلفی در مورد برقراری آتش بس در جنگ غزه به گوش می رسد. آتش بس که حداقل در شرایط کنونی، معنایی جز پیروزی برای مقاومت و ملت فلسطین و البته به بار آمدن شکست و سیاهی برای صهیونیست ها ندارد. با این همه، در مدت اخیر برخی تحلیلگران نظامی به یک تاکتیک فریبکارانه رژیم صهیونیستی در بحبوحه جنگ غزه اشاره داشته اند. تاکتیکی که تا حد زیادی معطوف به هدف قرار دادن شبه نظامیان و رهبران ارشد جنبش حماس است.

در این راستا، برخی منابع آگاه اعلام کرده اند که رژیم صهیونیستی برخی تونل های زیرزمینی جنبش حماس را شناسایی کرده با این حال، از تخریب آن ها خودداری می کند و برعکس، نظارت و رصد بر آن ها را در پیش گرفته است. در این رابطه، صهیونیست ها به طور خاص معطوف به این مساله هستند که بتوانند برخی مقام های ارشد جنبش حماس نظیر یحیی سنوار، رئیس حماس در نوار غزه و یا محمد الضیف فرمانده شاخص نظامی حماس را ترور کنند.

اهمیت این مساله زمانی بیش از پیش آشکار می شود که بدانیم از ابتدای جنگ غزه، ترور این افراد، یکی از اهداف مهم و راهبردی رژیم اشغالگر قدس بوده که البته تاکنون محقق نشده است. موضوعی که خود یک شکست بزرگ اطلاعاتی برای رژیم صهیونیستی بوده است. با این همه آن گونه که منابع غربی اعلام کرده اند، شبکه تونل های زیرزمینی جنبش حماس هنوز فعال است و رژیم صهیونیستی تنها توانسته بخش محدودی از آن را از کار بیندازد.

معادله ای که در بحبوحه حمله صهیونیست ها به شهر رفح، شبکه تونلی مقاومت فلسطین را به کابوسی بزرگ برای صهیونیست ها تبدیل کرده که هر لحظه امکان دارد نظامیان صهیونیست را ببلعد. البته که اسرائیلی ها نیز هیچ راهبرد مشخصی برای از کار انداختن این اهرم مهم جنبش حماس در دسترس خود نمی بینند.

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

عصر تکنولوژی